֧ާݧ֧֧ߧڧ ާѧԧߧڧէ 5,0 ڧ٧ݧ ҧ֧֧ا ѧۧӧѧߧ

http://www.russianepicentre.com | 2020-09-30 11:15:09

֧ާݧ֧֧ߧڧ ާѧԧߧڧէ 5,0 ڧ٧ݧ ӧ ӧߧڧ 04:50 ާܧ ѧܧӧѧڧ ӧҧݧڧ٧ ѧۧӧѧߧܧԧ ֧٧է ѧۧէ, ҧڧ ڧѧۧܧڧ ֧ߧ ֧ۧާݧԧڧ֧ܧڧ ֧֧.

ڧ֧ߧ ٧֧ާݧ֧֧ߧڧ ߧѧէڧݧ ܧ ܧէڧߧѧѧާ 22,29 ԧѧէ ֧ӧ֧ߧ ڧ, 121,1 ԧѧէ ӧߧ էݧԧ. ڧ֧ߧ ٧ѧݧ֧ԧѧ ߧ ԧݧҧڧߧ 13 ܧ.

ӧ⣺            ߧڧܣԧ֧ߧӧ ڧߧ            ֧ѧܧ⣺اѧ